Thursday, 04/03/2021 - 06:15|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRƯỜNG THPT PHONG CHÂU

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2020-2021

Tài liệu đính kèm: Tải về

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

Năm học 2020 - 2021

Thực hiện công văn số: 02/HD-SGD&ĐT ngày 08 tháng 5 năm 2020 của sở Giáo dục và Đào tạo về "Hướng dẫn tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, năm học 2020 - 2021", trường THPT Phong Châu thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021 của  nhà trường như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 - 2021: 10 lớp = 400 học sinh.

2. Phương thức tuyển sinh:

Áp dụng phương thức thi tuyển.

3. Đối tượng tuyển sinh: Là người đã tốt nghiệp THCS chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên trong độ tuổi quy định.

4. Điều kiện dự tuyển: Trong độ tuổi quy định và có đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Địa bàn tuyển sinh: Mỗi học sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Phú Thọ đủ điều kiện dự thi quy định tại Quy chế 11 của Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ được đăng ký dự tuyển vào một trường THPT công lập của tỉnh (không kể Trường THPT chuyên Hùng Vương và trường PTDTNT tỉnh). Những học sinh có hộ khẩu thường trú ngoài tỉnh có kết quả xếp loại học lực Trung bình và hạnh kiểm Khá (năm lớp 9) trở lên. (Đối với học sinh học theo mô hình trường học mới có kết quả học tập đạt mức "hoàn thành" trở lên.

*/ Tuyển Thẳng: Tuyển thẳng vào trường THPT các đối tượng sau đây:

- Học sinh trường PTDTNT;

- Học sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người đã tốt nghiệp THCS: Ơ Đu; Pu Péo; Si La; Rơ Măm; Cống; Brâu; Bố Y; Mảng; Cờ Lao.

- Học sinh khuyết tật.

- Học sinh đạt giải cấp quốc gia, quốc tế về văn hoá; Văn nghệ; Thể dục thể thao; Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học.

6. Hồ sơ dự tuyển:

6.1. Đơn xin dự tuyển (theo mẫu thống nhất của Sở GD&ĐT);

6.2. Bản sao giấy khai sinh (có chứng thực);

6.3. Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời trong năm dự tuyển do cơ sở giáo dục nơi học sinh học lớp 9 cấp;

6.4. Học bạ cấp THCS (bản chính);

6.5. Giấy xác nhận thuộc đối tượng được hưởng chính sách tuyển thẳng, ưu tiên, do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có);

6.6. Giấy xác nhận do UBND xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học đã tốt nghiệp THCS từ những năm học trước) không trong thời gian thi hành phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật.

Thời hạn học sinh nộp hồ sơ từ ngày 12 tháng 7 năm 2020 đến 10h00' ngày 16 tháng 7 năm 2020.

*/ Bắt đầu thu hồ sơ đợt 1 (học sinh chỉ phải nộp 02 loại giấy tờ sau):

                   + Đơn dự tuyển.

                   + Phiếu kết quả rèn luyện học tập do trường THCS cấp.

(Hoàn thành chậm nhất 10h00' ngày 16/7/2020)

*/ Nộp hồ sơ đợt 2 (chậm nhất 16h00' ngày 24/07/2020) gồm:

Học bạ gốc; Giấy chứng nhận tốt nghiệp; Giấy khai sinh và các giấy tờ khác có liên quan.

Chú ý: Đối với những học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2019 - 2020 có thể nộp Bản sao giấy khai sinh (có công chứng), giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời, học bạ (bản chính, giấy xác nhận thuộc đối tượng được hưởng ưu tiên,sau khi nộp hồ sơ dự tuyển nhưng phải nộp bản gốc phiếu kết quả rèn luyện học tập do Hiệu trưởng trường THCS nơi học sinh học lớp 9 cấp (theo mẫu của Sở GD&ĐT quy định). Những học sinh này phải nộp đầy đủ các hồ sơ đó cho Hội đồng tuyển sinh trước 10h00' ngày 16/07/2020 (nếu không nộp sẽ không đủ điều kiện để xét tuyển, hồ sơ sẽ bị loại).

7. Độ tuổi dự tuyển:

Tuổi dự tuyển bằng hiệu số giữa năm dự tuyển và năm sinh (ghi trong giấy khai sinh hợp lệ).

7.1. Tuổi dự tuyển của người học vào lớp 10 THPT là 15 tuổi.

Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.

7.2. Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.

7.3. Học sinh không được lưu ban quá 02 lần trong một cấp học.

7.4. Học sinh có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ có thể vào học trước tuổi hoặc vượt lớp trong phạm vi cấp học. Thủ tục cụ thể gặp Hội đồng tuyển sinh (tại Văn phòng nhà trường) để được hướng dẫn cụ thể.

          8. Chế độ ưu tiên:

- Cng 1,5 điểm cho nhóm đối tượng 1, bao gồm:

+ Con lit sĩ;

+ Con thương binh mất sức lao đng 81% trở lên;

+ Con bnh binh mất sức lao đng 81% trlên;

+ Con của ngưi được cấp Giấy chứng nhận ngưi hưng chính sách như thương binh mà người được cp Giấy chng nhn ngưi hưng cnh sách như thương binh bị suy gim khả năng lao động 81% trở lên;

+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

+ Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

+ Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945.

- Cộng 1,0 điểm cho nhóm đi tưng 2, bao gồm:

+ Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con ca Bà mViệt Nam anh hùng;

+ Con thương binh mất sức lao động dưới 81%;

+ Con bệnh binh mất sức lao đng dưới 81%;

+ Con ca ngưi đưc cp Giy chng nhận người hưng cnh sách nthương binh mà người được cp Giấy chng nhn ngưi hưng cnh sách như thương binh bị suy gim khả năng lao động dưi 81%”.

- Cng 0,5 điểm cho nhóm đi tưng 3, bao gồm:

+ Người có cha hoc mlà ngưi dân tc thiu số;

+ Người dân tộc thiểu số;

+ Ngưi học đang sinh sng, hc tập ở các vùng có điu kiện kinh tế - xã hội đc biệt khó khăn theo quy định hiện hành.

          Chú ý: Học sinh thuộc các đối tượng khác nhau chỉ được cộng điểm ưu tiên ở đối tượng có mức điểm ưu tiên cao nhất.

*/ Các giấy tờ xác nhận được hưởng ưu tiên phải nộp trước ngày thi (cùng với các loại hồ sơ thi), sau khi kỳ thi được tổ chức các loại giấy tờ trên không được xem xét cộng điểm.

9. Môn thi, hình thức thi, thời gian làm bài thi:

- Môn thi: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

- Hình thức thi: Thi viết (Môn Toán và tiếng Anh thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận).

- Thời gian làm bài: Môn Toán: 120 phút; môn Ngữ văn: 120 phút; Tiếng Anh: 90 phút.

10. Điểm bài thi, hệ số điểm bài thi:

10.1. Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi, điểm bài thi được cho theo thang điểm từ điểm 0 đến điểm 10, điểm lẻ lấy đến hai chữ số thập phân.

10.2. Hệ số điểm bài thi:

- Môn Toán và môn Ngữ văn tính hệ số 2.

  - Tiếng Anh tính hệ số 1.

  11. Điểm xét tuyển và nguyên tắc xét tuyển:

11.1. Điểm xét tuyển

- Điểm xét tuyển XT) được tính như sau: 

        ĐXT = 2(Đ1 + Đ2) + Đ3 + Đc

 Trong đó Đ1, Đ2, Đ3 lần lượt là điểm bài thi môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (tính theo thang điểm 10). Đc là tổng điểm ưu tiên (nếu có).

+ Điều kiện xét tuyển: Học sinh có đủ hồ sơ đăng ký dự tuyển theo quy định; có đủ 3 bài thi, không có bài thi nào bị điểm 0 (không); không vi phạm Quy chế thi.

 11.2. Nguyên tắc xét tuyển: Căn cứ chỉ tiêu được giao và điểm xét tuyển, tiến hành xét tuyển từ điểm cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng mà có nhiều học sinh bằng điểm xét tuyển thì tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

Điểm trung bình môn cả năm học lớp 9 cao hơn; Tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của môn Toán, Ngữ văn cao hơn; Điểm trung bình môn cả năm học lớp 8 cao hơn; Tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 8 của môn Toán, Ngữ văn cao hơn.

12. Lịch thi. Giấy thi, giấy nháp:

12.1. Lịch thi

 

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

19/7/2020

Sáng

Ngữ văn

120 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Chiều

Toán

120 phút

14 giờ 25

14 giờ 30

20/7/2020

Sáng

Tiếng Anh

90 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

12.2. Giấy thi: Dùng một loại giấy thi thống nhất theo mẫu của Sở GD&ĐT. Mua tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học tỉnh Phú Thọ.

12.3. Giấy nháp: Giấy trắng khổ A4; Hội đồng thi sẽ phát cho thí sinh cùng với giấy thi khi vào phòng thi.

13. Kế hoạch tuyển sinh của trường:

13.1. Từ ngày 28 tháng 5 năm 2020 đến 16 tháng 7 năm 2020:

- Ngày 28/5/2020 niêm yết thông báo tuyển sinh tại bảng tin nhà trường và gửi thông báo tuyển sinh đến Phòng GD&ĐT Lâm Thao, các trường THCS trong vùng tuyển của nhà trường.

- Từ ngày 01/07/2020 đến 07/07/2020: Bán đơn tại văn phòng.

- Từ 12/7/2020 đến 10h 00' ngày 16/7/2020: Nhận hồ sơ tại văn phòng (Các loại giấy tờ ưu tiên nộp cùng với hồ sơ, nếu nộp sau khi thi sẽ không được cộng điểm).

 Nhận hồ sơ đến 10 giờ 00' ngày 16 tháng 7 năm 2020.

13.2. 7 giờ 00' ngày 18 tháng 7 năm 2020 thí sinh tập trung tại trường để học tập các nội dung liên quan đến thi, tuyển sinh và xem số báo danh.

Thông báo danh sách phòng thi (Khi xem các thông tin, nếu phát hiện có sai sót báo lại cho nhà trường để sửa chữa).

14. Những điều cần lưu ý:

14.1. Khi đi thi phải mang theo thẻ học sinh xuất trình khi giám thị gọi vào phòng thi, không có thẻ không được dự thi (Thẻ học sinh có dán ảnh và do trường THCS cấp).

14.2. Đi thi phải đúng giờ.

- Buổi sáng thí sinh có mặt tại địa điểm thi lúc 6 giờ 45 phút. Buổi chiều có mặt lúc 13 giờ 30'.                

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Tác giả: Lê Thị Kim Xuyến
Nguồn: thptphongchau.phutho.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website